Copyright

Opplysninger om opphavsrett

Hunter Douglas Europa B.V. innehar opphavsretten til denne nettsiden og dens innhold – © Hunter Douglas 2020. Med enerett.

Enhver videredistribusjon eller reproduksjon av deler av eller hele innholdet, i en hvilken som helst form, er forbudt, bortsett fra følgende:

  • Du kan skrive ut utdrag for personlig og ikke-kommersiell bruk.
  • Du kan laste ned utdrag for personlig og ikke-kommersiell bruk til en lokal harddisk.

Du kan ikke, bortsett fra med vår skriftlige tillatelse, distribuere eller kommersielt utnytte innholdet. Du kan heller ikke overføre det eller lagre det på noen annen nettside eller annen form for elektronisk gjenfinningssystem.