Personvernerklæring

Sist oppdatert: 1-12-2023

Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som Hunter Douglas Europe B.V. samler inn og bruker, om enkeltpersoner som besøker nettstedet vårt (www.luxaflex.no), og/eller mobilapp(er) (hver av dem er en «Digital eiendom», samlet «Digitale eiendommer»), oppretter en konto hos oss, kjøper produkter eller tjenester fra oss, fyller ut et skjema på en av våre digitale eiendommer, registrerer seg for våre kampanjer, ber om en brosjyre eller avtale, og/eller melder seg på markedsføringslister (samlet kalt «Tjenester»). Den beskriver hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysninger, samt dine rettigheter med hensyn til personopplysningene dine.

Om Hunter Douglas Europe B.V.

Hunter Douglas Europe B.V. er en del av Hunter Douglas, verdens ledende produsent av solskjerming og persienner. Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående vår bruk av personopplysningene dine, send en e-post info@luxaflex.no eller kontakt vårt personvernombud på :

Luxaflex Scandinavia AB
Stötabogatan 1
Box 144
SE-33423 Anderstorp
Sverige


E-mail: info[@]luxaflex.no

Hurtiglenker

For å få gå til en bestemt del av denne personvernerklæringen, klikk på den aktuelle lenken nedenfor. Hvis du ønsker å lese denne personvernerklæringen i sin helhet, fortsetter du bare.

Innsamling av informasjon

Vi samler inn personlig informasjon om deg på følgende måter:

  1. Informasjon du oppgir frivillig

Du kan velge å gi oss personlig informasjon når du bruker en av våre digitale eiendommer eller tjenester. De typene personopplysninger du kan oppgi frivillig inkluderer:

Identitetsopplysninger: Dette er personopplysninger du oppgir for å opprette eller vedlikeholde en konto hos Hunter Douglas Europe B.V., som navn, tittel, rolle, e-post, telefonnummer, leveringsadresse, faktureringsadresse og brukerpreferanser, og, hvis aktuelt, detaljopplysninger om organisasjonen din.

Betalingsdata: Dette er personopplysninger du oppgir for å kjøpe tjenester gjennom en digital eiendom – eller ved å kontakte oss direkte. Vi samler inn opplysninger om tjenestene som er kjøpt, betalingsbeløpet, betalingsmåten, kjøpsdatoen og kjøpshistorikken din.

Kommunikasjonsdata: ‌Dette er personlig informasjon knyttet til all korrespondanse du sender oss (for eksempel spørsmål du sender om en digital eiendom eller om våre tjenester). ‌Vi vil samle inn informasjon som kommunikasjonstype, innhold, emne, avsender, mottaker og dato.


2. Informasjon vi samler inn automatisk

Når du besøker en av våre digitale eiendommer eller bruker tjenestene våre, kan vi samle inn noen personopplysninger automatisk. De typene personlig informasjon vi kan samle inn automatisk inkluderer:

Enhetsdata: Dette er personlig informasjon knyttet til dine besøk på en «digital eiendom» og din bruk av tjenestene våre fra datamaskinen din eller annen enhet (f.eks. mobilenhet), slik som IP-adressen din, omtrentlig geografisk plassering (f.eks. land-/bynivå), nettlesertype, internettleverandør, ressurser man har vist (f.eks. digitale eiendomssider), operativsystem, besøkslengde og henvisende nettstedsadresser.

Vi kan samle inn disse personopplysningene ved hjelp av informasjonskapsler (og lignende teknologier). For mer informasjon om våre informasjonskapsler (og lignende teknologier), se vår informasjonskapselerklæring på Informasjonskapselerklæring.


3. Informasjon vi samler inn fra tredjepartskilder

‌I noen tilfeller kan vi samle inn personopplysninger om deg fra tredjepartskilder, inkludert forretningspartnere, arrangører og profesjonelle nettverkssider. Generelt vil personopplysningene vi samler inn fra disse tredjepartene være identitetsdata (dvs. som beskrevet ovenfor i avsnittet under «Informasjon du gir frivillig»).

Bruk av informasjonen

Vi bruker personopplysningene vi samler inn om deg av følgende grunner:

For å levere digitale eiendommer og tjenester til deg: Vi vil bruke personopplysningene dine til å levere en av våre digitale eiendommer og tjenester til deg, inkludert for å behandle bestillingene vi mottar, for å oppfylle våre leveranser og installasjoner, for å administrere anmeldelser av våre tjenester på nettet, for å administrere sikkerheten til våre digitale eiendommer og tjenester (inkludert for å forhindre svindel), for å forstå hvor tilfredse kundene er med med våre digitale eiendeommer og tjenester og forbedre effektiviteten og servicenivåene våre, og for å administrere ettersalgstjenester. ‌De typene informasjon vi bruker til dette formålet, er identitetsdata, betalingsdata og kommunikasjonsdata, som beskrevet ovenfor.

For å generere analyser: ‌Vi vil bruke personopplysningene dine til å generere analyser som har til formål å bedre forstå hvordan våre besøkende og kunder bruker våre digitale eiendommer og tjenester, slik at vi kontinuerlig kan forbedre tilbudet vårt. ‌De typene informasjon vi bruker til dette formålet, er identitetsdata og enhetsdata, som beskrevet ovenfor.

For å sende tjeneste- eller støtterelatert kommunikasjon: Vi vil bruke personopplysningene dine til å sende tjeneste- eller støtterelatert kommunikasjon til deg (f.eks. bekrefte bestillinger du har lagt inn hos oss, oppdatere deg om statusen til en levering eller oppdatere kontoopplysningene dine) og svare på eventuelle kundehenvendelser. De informasjonstypene vi bruker til dette formålet, er identitetsdata, betalingsdata, kommunikasjonsdata og enhetsdata, som beskrevet ovenfor.

For å levere reklame og sende markedsføringsmeldinger: Vi kan bruke personopplysningene dine til å sende deg markedsundersøkelser, nyheter, tilbud og annen markedskommunikasjon, samt for å gi deg en personlig handleopplevelse på våre digitale eiendommer og for å gi deg nettannonsering (som kan være på våre digitale eiendommer eller på tredjeparters digitale eiendommer). De typene informasjon vi bruker til dette formålet, er identitetsdata, betalingsdata og enhetsdata, som beskrevet ovenfor.

For å overholde juridiske krav: Vi vil bruke dine personopplysninger for å overholde lovene og forskriftene som vi er underlagt (f.eks. lovmessige krav om å rapportere til skattemyndighetene eller lignende).

Utlevering av opplysninger

Vi kan utlevere dine personopplysninger til følgende kategorier av mottakere:

Til våre konsernselskaper: Vi kan dele dine personopplysninger med andre selskaper i Hunter Douglas-gruppen når dette er nødvendig for de formålene som er beskrevet ovenfor. ‌Hunter Douglas-gruppens selskaper vil til enhver tid beskytte dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen. Hunter Douglas-gruppens selskaper finner du påhttps://www.hunterdouglasgroup.com/worldwide-offices/.

Til våre tjenesteleverandører: Vi kan utlevere dine personopplysninger til tjenesteleverandører som leverer tjenester knyttet til våre digitale eiendommer og tjenestene (f.eks. vertstjenesteleverandører, markedsføringsleverandører, betalingsleverandører, IT-leverandører, leveringspartnere, forsikringsselskaper og profesjonelle rådgivere).

Til kompetente myndigheter: Vi kan bruke og utlevere personopplysningene dine når vi mener dette er nødvendig for å utøve, etablere eller forsvare juridiske krav, for å beskytte de vitale interessene til personer, eller for å etterkomme en ordre eller anmodning fra en kompetent domstol, godkjenningsmyndighet, politietat eller myndighet.

Til en potensiell kjøper: Vi kan utlevere personopplysningene dine til en potensiell kjøper (og dennes agenter og rådgivere) i forbindelse med foreslått kjøp av en del av vår virksomhet. Vi vil informere kjøperen om å bruke dine personopplysninger kun til de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen.

Til andre tredjeparter: Vi vil kun overføre personopplysningene dine til andre tredjeparter med ditt samtykke, eller når vi er pålagt eller tillatt ved lov å gjøre det.

Internasjonale overføringer

Hunter Douglas Europe B.V. is lokalisert i Nederland, men vi, andre selskaper i Hunter Douglas-gruppen og våre tjenesteleverandører, opererer i forskjellige land rundt om i verden. Når du besøker våre digitale eiendommer eller bruker tjenestene våre, kan derfor personopplysningene dine bli overført til andre land enn landet du bor i. Hunter Douglas Europe B.V. vil gjøre alle nødvendige tiltak for å sikre at personopplysningene dine er beskyttet i samsvar med denne personvernerklæringen, og at slike overføringer er lovlige.

Noen land kan ha spesifikke krav som gjelder når vi overfører personopplysninger internasjonalt. Når dette er tilfelle, er kravene som gjelder og tiltakene vi iverksetter for å overholde disse kravene (dersom det er aktuelt), beskrevet videre under den overskriften «Tilleggsinformasjon» nedenfor.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne tilby våre digitale eiendommer og tjenester. ‌For mer informasjon, se vår informasjonskapselerklæring på Informasjonskapselerklæring.

Dine rettigheter

Personvernlovene gir enkeltpersoner rettigheter med hensyn til innsamling og bruk av deres personopplysninger. Avhengig av lovene som gjelder i ditt land, og som vi er underlagt, kan disse inkludere muligheten til at du kan:

● be om innsyn i, retting av, sletting av, eller dataportabilitet av personopplysninger om deg som vi behandler;

● be om at vi begrenser behandlingen, eller protestere mot vår behandling, av personopplysninger om deg;

velge bort markedsføringsmeldinger som vi kan sende deg (selv om du tidligere har gitt samtykke til å motta disse) ved for eksempel å klikke på avmeldingslenken i markedsførings-e-poster vi sender, eller svare på SMS-meldinger ved å følge instruksjonene i meldingen; og

ikke utsettes for helautomatiske avgjørelser hvis disse har juridiske effekter for deg, eller på lignende måte påvirker deg betydelig.

Ta kmed oss ved å bruke oppysningene som gis i denne personvernerklæringen, hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene. Vi vil oppfylle slike forespørsler i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.I tillegg har du også rett til å klage til det lokale Datatilsynet om vår bruk av dine personopplysninger. Selv om du ikke er pålagt å gjøre det, ber vi deg om å kontakte oss først for å gi oss muligheten til å ta opp dine bekymringer direkte før du snakker med Datatilsynet.

Oppbevaring av data

Vi lagrer personopplysningene vi samler inn så lenge det er nødvendig for formålet de ble samlet inn for (f.eks. for å levere de digitale eiendommene eller tjenestene til deg, eller for å overholde gjeldende juridiske krav).

Når vi ikke har noe varig behov for å bruke dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere den, eller hvis dette ikke er mulig (f.eks. fordi personopplysningene dine er lagret i sikkerhetskopiarkiver), vil vi lagre personopplysningene på en sikker måte, og isolere den fra eventuell videre behandling fram til sletting er mulig.

Barn

Verken våre digitale eiendommer eller våre tjenester er ment for, eller annonsert for, barn under 16 år. Vi samler ikke bevisst eller med hensikt inn informasjon om barn under 16 år.

Hvis du mener at vi har samlet inn informasjon om et barn under 16 år, ber vi deg kontakte oss ved å bruke opplysningene ovenfor, slik at vi kan slette denne informasjonen.

Oppdateringer

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen, som svar på endrede juridiske, forskriftsmessige eller operasjonelle krav. Vi vil varsle om slike endringer (inkludert når de trer i kraft) i samsvar med loven.

For å se når denne personvernerklæringen sist ble oppdatert, se delen «Sist oppdatert» i begynnelsen av denne personvernerklæringen.

Tilleggsinformasjon for personer i EØS/Storbritannia

Hvis du befinner deg i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») eller Storbritannia, vær oppmerksom på følgende tilleggsinformasjon:

  1. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Hunter Douglas EuropeB.V. Du kan kontakte Hunter Douglas Europe B.V. ved å bruke opplysningene ovenfor.

2. Lovmessig grunnlag

Vi vil vanligvis samle inn og bruke personopplysningene dine bare når (i) vi har ditt samtykke (som vil fremgå av konteksten, fordi vi vil be om samtykke fra deg når du oppgir din personlige informasjon); (ii) det er nødvendig å inngå en kontrakt med deg (f.eks. må vi behandle betalingsdataene dine for å oppfylle en bestilling du legger inn hos oss), i så fall vil det å unngå å oppgi de aktuelle personopplysningene gjøre det umulig for oss å oppfylle vår kontrakt med deg; (iii) bruken er innenfor våre legitime interesser og ikke til skade for dine rettigheter og friheter (f.eks. for å sende deg markedsføringsmeldinger, forutsatt at dette er i samsvar med dine kommunikasjonspreferanser); eller (iv) det er nødvendig for oss for å overholde en juridisk forpliktelse.

Ettersom vi kan være avhengig av forskjellige juridiske grunnlag for hver av de forskjellige kategoriene av personopplysninger vi behandler, og formålene vi behandler dem for, ber vi deg kontakte oss hvis du ønsker mer informasjon om det spesifikke juridiske grunnlaget som brukes i en bestemt kontekst.

3. Internasjonale overføringer

Hvis Hunter Douglas Europe B.V. overfører dine personopplysninger til et land utenfor EØS (for EØS-innbyggere) eller Storbritannia (for britiske innbyggere), vil de sikre at slike overføringer skjer i samsvar med EUs og Storbritannias personvernlovgivning , etter behov.

I praksis betyr dette at Hunter Douglas Europe B.V. kun vil overføre dine personopplysninger til en mottaker utenfor EØS eller Storbritannia når: (i) mottakeren er lokalisert i et land som EU-kommisjonen har bestemt er tilstrekkelig til å motta personopplysninger fra EØS, eller som Storbritannias utenriksminister har fastslått er tilstrekkelig til å motta personlig informasjon fra Storbritannia, avhengig av hva som er aktuelt; (ii) mottakeren har signert passende kontraktsvilkår med Hunter Douglas Europe B.V. som inkluderer EU-kommisjonens Standard kontraktsmessige klausuler eller Storbritannias informasjonskommissærs Internasjonal dataoverføringsavtale eller internasjonal dataoverføringstillegg, etter hva som gjelder; eller (iii) et unntak for dataoverføring gjelder (f.eks. når du har samtykket til overføringen av personopplysningene dine).

Hvis du har ytterligere spørsmål om våre internasjonale dataoverføringer og de spesifikke tiltakene vi bruker i alle tilfellene, kan du kontakte oss for ytterligere informasjon.