Barnesikkerhet er en prioritet

Når barn vokser, så vokser også deres nysgjerrighet til verden rundt dem. Helt vanlige ting i hjemmet blir plutselig interessante, og kan utgjøre en risiko. Det gjelder også gardiner og spesielt gardinsnorer.

Europeisk standard viser vei

På europeisk plan har man derfor fastsatt en standard (EN 13120), som all innvendig solskjerming av i vinduer og dører skal følge for å minimere risikoen for ulykker. Det betyr blant annet at det skal være minst 150 cm fra gulvet og opp til snoren eller kjedet. Utover det skal kjeder fastspennes og løsthengende snorer vikles rundt en snorholder.

Luxaflex® er fremfor alt sikkerhet

Alle Luxaflex® produkter overholder naturligvis alle krav til barnesikkerhet, og vi har i utviklingen av nye betjeningsmuligheter fokus på nettopp dette aspektet. Se eksempler på innovative løsninger under, som tilgodeser både barnesikkerhet og brukervennlighet.

Både LiteRise® og SmartCord® fås begge til flere ulike gardintyper.

Ta Luxaflex®️ Gardinguide i 3 enkle steg >